Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel
w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej
https://twojogrodnik.pl/ oraz fanpage pod adresem: TwojOgrodnikPoradnik, a także z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://sklep.twojogrodnik.pl/

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Alicja Grabowska-Żurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice NIP: 9291701751, REGON: 978023860.

 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.twojogrodnik.pl/

 3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: https://twojogrodnik.pl/

 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak: poczta email, komunikatory internetowe, profile Administratora w mediach społecznościowych oraz inne..

 2. Strona internetowa i Sklep są adresowane do Użytkowników pełnoletnich, a Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych dzieci poniżej 16 roku życia.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:

 • [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu. Umowa ta jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.

 • [FORMULARZ REJESTRACJI KONTA]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza rejestracji konta przetwarzane są w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Umowa ta jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji usługi konta, a także na wypadek roszczeń.

 • [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu dostarczania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje m.in.:o nowościach i wybranych ofertach
  . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie umowy o dostarczanie Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera w każdej chwili, wysyłając do Administratora odpowiednie oświadczenie. Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki Newslettera przez Administratora lub wcześniejszej rezygnacji Użytkownika.

 • [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 3 lat od jej zakończenia

 • [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

 • Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmie dostarczającej aplikację do emailingu oraz innym dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony internetowej i Sklepu).

 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§3. Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 1. prawo dostępu do danych

 2. prawo do poprawienia danych

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 6. prawo do przenoszenia danych

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: sklep@twojogrodnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska-Żurek, ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice.

§4. Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej.

 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.

 4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji przeglądarki Użytkowania,

 • trwałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 3. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

 • Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

 • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

 1. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 2. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej i Sklepu,

 2. monitorowania stanu sesji,

 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej oraz Sklepu,

 4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (w tym realizacji zamówień złożonych w Sklepie)

 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: sklep@twojogrodnik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo „Szarotka” Alicja Grabowska-Żurek, ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.